Φωτογραφικό αρχείο Ηρώς – Λαζαρίδου

 

 

 

Δείτε το στον παρακάτω σύνδεσμο