Φωτογραφικό αρχείο Ανθούλας – Λαζαρίδου – Δουρούκου

 

Δείτε το στον παρακάτω σύνδεσμο