Τεκμήρια Νεότερης Ιστορίας Ερμιόνης

Ψηφιακά Τεκμήρια

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΚΙΟΥ, ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΤΗΣ ΝΤΑΡΔΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΕΩΝ

Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να καταδείξει ότι η ανάπτυξη της πόλης των Ερμιονέων από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και των ημερών μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκμετάλλευση των πηγών, των ρεμάτων και των υπογείων υδάτων από Τσελεβίνια έως Πετροθάλασσα, παρόλο που πάντα ήταν μια περιοχή με λίγες βροχές και μεγάλα διαστήματα ανομβρίας.
Η τεχνολογία των γεωτρήσεων, μαζί με την αποψίλωση των δασών και της ορεινής βλάστησης και την αλόγιστη υπερκατανάλωση νερού, εξάντλησαν και υφαλμύρωσαν τα υπόγεια νερά φέρνοντας απόγνωση στον πρωτογενή τομέα.
Η σύγχρονη όμως τεχνολογία, με σώφρονα χρήση και διαχείριση των υδάτινων πόρων μας, μπορεί κάλλιστα να μας δώσει τη λύση, να ξαναγίνει ο τόπος μας πράσινος και παραγωγικός.

Βασίλης A. Γκάτσος

Ονόματα κατοίκων ΕΡΜΙΟΝΗΣ (Καστρίου) κατά την περίοδο 1821 – 1832

Παρακάτω καταγράφονται όλα τα ονόματα – επίθετα των κατοίκων της Ερμιόνης (Καστρίου) της περιόδου 1821 – 1832 που αναγράφονται κυρίως στα εξαίρετα βιβλία:

«ΜΗΤΡΩΟΝ ΕΡΜΙΟΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ», ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ 2005.

«ΜΗΤΡΩΟΝ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ», ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ 2010, ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ.

Σκοπός: Να υπάρχει μια βάση δεδομένων για να βοηθήσει στη δημιουργία των γενεαλογικών δέντρων των Ερμιονέων.

Βασίλης A. Γκάτσος

25/3/2021

Η ιστορία του πολύπαθου ΗΡΩΟΥ Ερμιόνης.

Βασίλης A. Γκάτσος

15/8/2021

Α΄ Μέρος. ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Η μελέτη αυτή σκοπό έχει να παρουσιάσει με απλό τρόπο, με τεκμήρια και ενδείξεις, τον οικισμό «Καστρί» και το «Κάστρο» Ερμιόνης, ώστε να προσεχθεί η ζωή της πόλης μας, κατά τους μέσους και νεότερους χρόνους, κυρίως από τους σημερινούς κατοίκους της και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα δύσκολα αυτά χρόνια η αίγλη της αρχαίας πόλης των Ερμιονέων και της Ερμιόνης των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών Χρόνων είναι παρελθόν. Ένα κάστρο και ένας μικρός οικισμός περνούν διά πυρός και σιδήρου αιώνες κατάκτησης και πειρατείας, και σαν από θαύμα, παραδίδουν τη σκυτάλη στη νέα Ερμιόνη……..

Βασίλης A. Γκάτσος

25 – 01 – 2022

Β΄ Μέρος. ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Η μελέτη αυτή σκοπό έχει να παρουσιάσει με απλό τρόπο, με τεκμήρια και ενδείξεις, τον οικισμό «Καστρί» και το «Κάστρο» Ερμιόνης, ώστε να προσεχθεί η ζωή της πόλης μας, κατά τους μέσους και νεότερους χρόνους, κυρίως από τους σημερινούς κατοίκους της και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα δύσκολα αυτά χρόνια η αίγλη της αρχαίας πόλης των Ερμιονέων και της Ερμιόνης των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών Χρόνων είναι παρελθόν. Ένα κάστρο και ένας μικρός οικισμός περνούν διά πυρός και σιδήρου αιώνες κατάκτησης και πειρατείας, και σαν από θαύμα, παραδίδουν τη σκυτάλη στη νέα Ερμιόνη……..

Βασίλης A. Γκάτσος

25 – 01 – 2022

Γ΄ Μέρος. ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Η μελέτη αυτή σκοπό έχει να παρουσιάσει με απλό τρόπο, με τεκμήρια και ενδείξεις, τον οικισμό «Καστρί» και το «Κάστρο» Ερμιόνης, ώστε να προσεχθεί η ζωή της πόλης μας, κατά τους μέσους και νεότερους χρόνους, κυρίως από τους σημερινούς κατοίκους της και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα δύσκολα αυτά χρόνια η αίγλη της αρχαίας πόλης των Ερμιονέων και της Ερμιόνης των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών Χρόνων είναι παρελθόν. Ένα κάστρο και ένας μικρός οικισμός περνούν διά πυρός και σιδήρου αιώνες κατάκτησης και πειρατείας, και σαν από θαύμα, παραδίδουν τη σκυτάλη στη νέα Ερμιόνη……..

Βασίλης A. Γκάτσος

25 – 01 – 2022

Δ΄ Μέρος. ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Η μελέτη αυτή σκοπό έχει να παρουσιάσει με απλό τρόπο, με τεκμήρια και ενδείξεις, τον οικισμό «Καστρί» και το «Κάστρο» Ερμιόνης, ώστε να προσεχθεί η ζωή της πόλης μας, κατά τους μέσους και νεότερους χρόνους, κυρίως από τους σημερινούς κατοίκους της και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα δύσκολα αυτά χρόνια η αίγλη της αρχαίας πόλης των Ερμιονέων και της Ερμιόνης των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών Χρόνων είναι παρελθόν. Ένα κάστρο και ένας μικρός οικισμός περνούν διά πυρός και σιδήρου αιώνες κατάκτησης και πειρατείας, και σαν από θαύμα, παραδίδουν τη σκυτάλη στη νέα Ερμιόνη……..

Βασίλης A. Γκάτσος

25 – 01 – 2022