Τεκμήρια Νεότερης Ιστορίας Ερμιόνης

Ψηφιακά Τεκμήρια

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΚΙΟΥ, ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΤΗΣ ΝΤΑΡΔΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΕΩΝ

Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να καταδείξει ότι η ανάπτυξη της πόλης των Ερμιονέων από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και των ημερών μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκμετάλλευση των πηγών, των ρεμάτων και των υπογείων υδάτων από Τσελεβίνια έως Πετροθάλασσα, παρόλο που πάντα ήταν μια περιοχή με λίγες βροχές και μεγάλα διαστήματα ανομβρίας.
Η τεχνολογία των γεωτρήσεων, μαζί με την αποψίλωση των δασών και της ορεινής βλάστησης και την αλόγιστη υπερκατανάλωση νερού, εξάντλησαν και υφαλμύρωσαν τα υπόγεια νερά φέρνοντας απόγνωση στον πρωτογενή τομέα.
Η σύγχρονη όμως τεχνολογία, με σώφρονα χρήση και διαχείριση των υδάτινων πόρων μας, μπορεί κάλλιστα να μας δώσει τη λύση, να ξαναγίνει ο τόπος μας πράσινος και παραγωγικός.

Βασίλης A. Γκάτσος