Λίγα λόγια για την ιστοσελίδα μας

– Αποτυπώνει τις δράσεις και εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης και πληροφορεί γι’ αυτές.

– Συγκεντρώνει, αποτυπώνει και διαφυλάττει σε ψηφιακή μορφή τεκμήρια βίου, ιστορίας, οικονομίας, τοπίου, περιβάλλοντος κ.α. (έγγραφα, φωτογραφίες) τα οποία κατατάσσει σε συλλογές. Κάθε έγγραφο ή φωτογραφία φέρει ως υδατόσημο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ» ή το σήμα της Βιβλιοθήκης. Επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση του υλικού με το υδατόσημο, με σχετική αναφορά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμιόνης. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και διάθεση συλλογών ή τμημάτων αυτών. Τα πνευματικά δικαιώματα των εγγράφων και φωτογραφιών ανήκουν, ως είναι φυσικό, στους κατόχους αυτών, ενώ η ψηφιακή τους αποτύπωση, πάντα με το υδατόσημο, είναι υλικό που ανήκει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμιόνης και κατ’ επέκταση στον Δήμο Ερμιονίδας.

– Αναπαράγει σε ψηφιακή μορφή και διαθέτει βιβλία τοπικού ενδιαφέροντος, τα οποία είναι πλέον δυσεύρετα και δεν διαφαίνεται στο μέλλον επανεκτύπωσή τους, προς μελέτη κάθε ενδιαφερομένου.

– Δημιουργεί 3D ψηφιακές αναπαραστάσεις και άλλες ψηφιακές αποτυπώσεις, ιστορικού τοπικού ενδιαφέροντος, αναπαραστάσεις παραγωγικών λειτουργιών, τοπίου και χώρων, με σκοπό εκπαιδευτικό για μικρούς και μεγάλους.
Για τη σύγχρονη εποχή η δημιουργία αφορά τον γεωγραφικό χώρο της παλαιάς Κοινότητας Ερμιόνης, ενώ για την αρχαία εποχή τον χώρο της «πόλεως των Ερμιονέων» που ταυτίζεται με τη σημερινή επαρχία Ερμιονίδας μαζί με τα γύρω νησιά.

– Διαθέτει προς χρήση των επισκεπτών κατάλογο των βιβλίων της Βιβλιοθήκης με ευκολία εύρεσης, από τον τίτλο ή μέρος του τίτλου, συγγραφέα, εκδοτικό οίκο. Με την ένδειξη «ΤΟΠΙΚΟ» συναθροίζονται αυτόματα σε κατάλογο όλα τα βιβλία που υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη, τα οποία εν όλω ή εν μέρει αναφέρονται στην Ερμιονίδα.