Τεκμήρια Αρχαίας Ιστορίας Ερμιόνης

Ψηφιακά Τεκμήρια

Η μελέτη αυτή σκοπό έχει να φέρει στο προσκήνιο τα αρχαία λατομεία της Ερμιόνης. Δεν είναι αρχαιολογική μελέτη, ούτε ορυκτολογική ή λιθοτεχνική. Παρέχει με απλό τρόπο πληροφορίες και τεκμήρια με σκοπό να προσεχθεί αυτό το σπουδαίο κομμάτι της ζωής της αρχαίας πόλης των Ερμιονέων, κυρίως από τους σημερινούς κατοίκους της και τις αρμόδιες υπηρεσίες, να διαφυλαχθεί και αναδειχθεί όπως αρμόζει σε μια από τις ωραιότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Η παρούσα μελέτη είναι σχεδόν στο σύνολό της πρωτότυπη εργασία, εκτός ολίγων σημείων για τα οποία παρέχεται με παραπομπές η βιβλιογραφία.

Γκάτσος Βασίλειος

Η μελέτη αυτή σκοπό έχει να φέρει στο προσκήνιο τις μεταλλουργικές δραστηριότητες στην αρχαία Ερμιόνη. Παρέχει πληροφορίες και τεκμήρια με σκοπό να προσεχθεί και κατανοηθεί αυτό το σπουδαίο κομμάτι της ζωής της αρχαίας πόλης των Ερμιονέων, κυρίως από τους σημερινούς κατοίκους της και τις αρμόδιες υπηρεσίες, να ερευνηθεί και αναδειχθεί όπως αρμόζει σε μια από τις ωραιότερες και σημαντικότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Η παρούσα μελέτη ως προς ό,τι έχει σχέση με τις σκωρίες σιδήρου είναι στο σύνολό της πρωτότυπη εργασία.
Αναλύονται επίσης με όσο γίνεται πιο απλό και παραστατικό τρόπο θέματα μεταλλουργίας χαλκού και σιδήρου, για να γίνει κατανοητό το θέμα των σκωριών, αλλά και για να στρέψουμε την προσοχή μας στα τεχνολογικά επιτεύγματα της πόλης των Ερμιονέων

Γκάτσος Βασίλειος