Τεκμήρια Αρχαίας Ιστορίας Ερμιόνης

Ψηφιακά Τεκμήρια

Η μελέτη αυτή σκοπό έχει να φέρει στο προσκήνιο τα αρχαία λατομεία της Ερμιόνης. Δεν είναι αρχαιολογική μελέτη, ούτε ορυκτολογική ή λιθοτεχνική. Παρέχει με απλό τρόπο πληροφορίες και τεκμήρια με σκοπό να προσεχθεί αυτό το σπουδαίο κομμάτι της ζωής της αρχαίας πόλης των Ερμιονέων, κυρίως από τους σημερινούς κατοίκους της και τις αρμόδιες υπηρεσίες, να διαφυλαχθεί και αναδειχθεί όπως αρμόζει σε μια από τις ωραιότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Η παρούσα μελέτη είναι σχεδόν στο σύνολό της πρωτότυπη εργασία, εκτός ολίγων σημείων για τα οποία παρέχεται με παραπομπές η βιβλιογραφία.

Γκάτσος Βασίλειος